Wyposażenie apteczki samochodowej

0

Apteczka samochodowa jest niezbędnym wyposażeniem każdego samochodu. W momencie, kiedy dochodzi do wypadku drogowego, może ona zadecydować o stanie zdrowia czy życiu uczestników zdarzenia. Posiada ona najczęściej środki do dezynfekcji, plastry opatrunkowe i wszelkiego typu materiały opatrunkowe. Jej wyposażenie różni się u poszczególnych kierowców, co wiąże się z brakiem ujednoliconych przepisów w tym zakresie. Wyposażenie apteczki samochodowej winno umożliwiać udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Obowiązek taki narzuca na uczestników ruchu drogowego art.162 Kodeksu Karnego, który w paragrafie 1 mówi, że jeśli ktoś mógł pomóc drugiej osobie narażonej na niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy też życia, a nie uczynił tego, może być pozbawiony wolności nawet na okres 3 lat. Zawartość apteczki winna nam pomóc w wypełnieniu tego obowiązku.

Apteczka samochodowa din 13164

Apteczka, flickr, Darraghkelly, licencja CC BY 2.0

Chociaż w Polsce nie ma żadnych ustaleń w tej kwestii, to istnieją europejskie uregulowania prawne, które normują te sprawy. Wskazują one, że apteczka składa się z 38 części, które umożliwiają udzielenie pomocy w razie wypadku drogowego. Wytyczne te stosuje się  w następujących krajach: Włochy, Słowenia, Portugalia, Serbia, Macedonia, Czarnogóra, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Węgry, Austria, Litwa, Anglia, Łotwa, Anglia, Estonia, Francja, Luxemburg, Niemcy, Czechy, Słowacja oraz Holandia. Niemieckie prawo, które reprezentuje Niemiecki Instytut Norm (Deutsche Institut fur Normung) ustanowił standardy wyposażenia apteczek. Zawarte zostały w normach din 13164 oraz din 13157. To one ustalają standardy europejskie w tym zakresie. W Polsce wypowiedziało się w tej kwestii Ministerstwo Infrastruktury w 2009 r. mówiąc, że posiadanie apteczki jest indywidualną decyzją prowadzącego pojazd, tyle tylko, że każdy kierowca samochodu musi pamiętać o ciążącym na nim obowiązku udzielenia pomocy w razie wypadku drogowego. Natomiast w przypadku taksówek czy autobusów, bądź samochodów ciężarowych apteczka samochodowa jest obligatoryjna.

Zestaw apteczki samochodowej na podstawie ustaleń niemieckich jest bardzo pomocny, bo umożliwia udzielenie kompleksowej pomocy osobom, które tego potrzebują. Ponadto – kompletując apteczkę – trzeba mieć na uwadze fakt, że to my będziemy ofiarami wypadku i ktoś, kto jest tego świadkiem, będzie mógł skorzystać z naszej apteczki i nam udzielić pomocy.  Może więc jednak dobrze ją wyposażyć zgodnie z din 13164?

Skład apteczki samochodowej

Apteczka, która spełnia standardy ustalone przez przepisy Niemieckiego Instytutu Norm zawiera w swoim składzie zarówno wszystko to, co jest potrzebne do bezpośredniego przyłożenia na ranę, jak i te akcesoria, które umożliwiają unieruchomienie poszczególnych części ciała. Oczywiście w związku z tym, że stanowi ona podstawowy zestaw ratowniczy w samochodzie zawiera ona także różne dodatkowe elementy wyposażenia, które sprawiają, że właściciel takiej apteczki może udzielić kompleksowej pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego. Takie zestawy winny mieć kołnierz ortopedyczny, regulowany tak, by można go było dostosować do wielkości ciała ofiary wypadku.

Z pewnością w takiej apteczce powinna się znaleźć także folia izotermiczna. Dzięki niej możliwa będzie poprawa komfortu cieplnego. Dzięki niej nie dochodzi do wychłodzenia organizmu. Dzieje się tak, ponieważ następuje zmniejszenie utraty ciepła organizmu, jako efekt parowania wody, konwekcji, a także promieniowania cieplnego. Po złożeniu folii do apteczki, ma ona niewielkie wymiary, które wynoszą mniej więcej tyle, co kartka A6. Waży ona 62 g i cechuje się dobrą sprawnością izolacyjną. Po zawinięciu w nią osoby poszkodowanej ciało kumuluje ciepło. Ma ona jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję w przypadku, gdyby miało miejsce uszkodzenie płuc. Można ją wykorzystać, jako znakomity opatrunek zastawkowy. Konwekcja sprawia, że oddawane jest ciepło w czasie ruchu powietrza wokół ciała, szczególnie, gdy wiatr penetruje odzież, a także oziębia skórę u pacjenta. Mówimy o utracie ciepła w wyniku kondukcji, kiedy jest utrzymywany bezpośredni kontakt ze znacznie zimniejszą powierzchnią (jest to chłodniejszy zbiornik ciepła, który ma dobrą przewodność cieplną). Folia zapobiega tym niekorzystnym zjawiskom.

Wyposażenie apteczki samochodowej winno zawierać także ustnik do sztucznego oddychania. Powinna być w niej również maseczka do sztucznego oddychania. Zestawy pierwszej pomocy muszą mieć też nóż ratowniczy, który pozwoli dostać się do miejsc trudno dostępnych i pozwoli uciąć jakąś linę. Oczywiście dużym ułatwieniem w kwestii udzielenia pierwszej pomocy jest trójkąt ostrzegawczy. Postawmy go na drodze, kiedy tylko zostajemy świadkiem wypadku drogowego. Bowiem prawidłowe oznakowanie to podstawa sukcesu.

Opatrunki na rany

Najczęściej używanymi elementami wyposażenia apteczki są wszelkiego typu opatrunki, które sprawiają, że możemy zaopatrzyć różnego typu okaleczenia i rany krwawiące. Apteczki samochodowe winny mieć różne rzeczy pomocne przy zwichnięciach i złamaniach. Musi się więc znaleźć: opaska elastyczna oraz bandaż elastyczny. Powinny być również: kompres gazowy, kompresy jałowe, opatrunki. Potrzebna jest także chusta opatrunkowa, nożyczki i rękawiczki gumowe. Przyda się też środek dezynfekujący i chusteczki leko. Wszelkie opatrunki winny być przygotowane bardzo szybko. Przecież apteczka jest stosowana najczęściej w sytuacji kolizji drogowej. Tutaj czas gra zasadniczą rolę.

Zestawy pierwszej pomocy mogą się różnić u poszczególnych kierowców. Prawda jest taka, że każdy kierowca, który ma cokolwiek w swojej apteczce, zobowiązany jest umieć to użyć. Zanim więc zdecydujemy się na powiększenie jej wyposażenia, uzupełnijmy naszą wiedzę medyczną. Pierwsza pomoc winna być opanowana znakomicie przez każdego z kierowców. Warto podnosić nieustająco kwalifikacje z jej zakresu. Norma din 13164, która została ustalona przez niemieckie przepisy, znakomicie ułatwia wybór decyzji zakupowej w sprawie skompletowania takiej apteczki. Szczegółowo, krok po kroku informuje, co winno znaleźć się w jej wyposażeniu. Każdy z jej elementów ma tutaj swoje przeznaczenie, nic nie jest przypadkowego.

Wyposażenie apteczki samochodowej musi być bowiem przemyślane. Każdy kierowca samochodu winien szczegółowo przeanalizować czy posiada w niej to, co może być przydatne na drodze. Przecież ? w razie kolizji ? trzeba tak opatrzyć ranę otwartą, złamanie, jak i zwichnięcie. Często niezbędne jest także wykonanie sztucznego oddychania. Apteczka samochodowa musi również posiadać wszystkie niezbędne środki dezynfekcji oraz rękawiczki gumowe. Ofiary wypadku niejednokrotnie są narażone na ogromne straty ciepła. I dlatego potrzebna jest folia izotermiczna, która pozwoli temu zapobiec. Wyposażenie apteczki samochodowej musi zawierać wszystko, co jest niezbędne w zestawach ratowniczych. W momencie, kiedy na drodze staje trójkąt ostrzegawczy, wiadomo, że w tym miejscu rozpoczyna się akcja ratunkowa. Bez odpowiedniego wyposażenia apteczki jej przeprowadzenie nie będzie możliwe. Wszak pustymi rękami niewiele zdziałamy. Nie zastanawiając się więc długo, nie patrząc na brak uregulowań w tym zakresie na naszym polskim gruncie, uzupełnijmy naszą apteczkę o to wszystko, co sugerują nam niemieckie normy. W innych krajach się sprawdziły, to i u nas powinny mieć rację zbytu. Zwłaszcza, że wypadki na drogach to nasza polska specjalność. Niestety. Przodujemy pod względem ich częstotliwości oraz liczby śmiertelnych ofiar. I najwyższy czas to już zmienić.

Podziel się dalej.

O autorze

Dodaj odpowiedź